1 Jan 2012

TAH is out on Polí5


Martin Janíček / Petr Ferenc collaboration Tah was recorded at Mánes Gallery, Prague and is now out on Polí5. Martin's metal instruments (stainless steel pipe and a big bow) are combined with PF's ambient turntable soundscapes.SOME REVIEWS

Jan Faix @ hisvoice.cz: Poslední loňský titul pražského vydavatelství Polí5 přináší koncertní záznam z jednoho z večerů uskutečněných v pražské výstavní síni Mánes při výstavě Orbis Pictus. V den s palindromickým datem 11.2.2011 se zde sešli Petr Ferenc s Martinem Janíčkem, aby zkonfrontovali zvukové vlastnosti a možnosti dvou materiálů – vinylu a kovu. Vinyl je zastoupen deskami rozeznívaných gramofonem, chtělo by se tedy říci „tradičně“, kdyby jim ovšem nevládl Ferenc dlouhodobě zkoumající nestandardní možnosti jejich využití. Autorské kovové objekty soundartisty Janíčka jsou působivé svou sebejistou jednoduchostí a možná tedy více prezentují sílu samotné hmoty. Masivní kus plechu napínající jedinou strunu vytváří monstrózní luk a společně s nerezovou troubou nabízejí při amplifikaci řadu hráčských technik – perkusivní hru rukama či rozličným bubenickým vybavením, rozeznívání smyčcem, pilníkem apod. Celý záznam je na CD rozdělen do čtyř částí. Téměř ihned od počátku první z nich máme co do činění s hutnou a vrstevnatou zvukovou masou. První desetiminutový kus je postaven především na táhlých potemnělých plochách, konkrétnější zvukové akce zde vypozorujeme především u Janíčkových objektů. Gramofony zde tvoří především stabilní proud pomalu se vyvíjejících prodlev, které z basového registru expandují čas od času i do vyšších poloh, přenoska pak pravidelně hlásí svou přítomnost neúnavně nepravidelným ale v podstatě velmi příjemným popraskáváním. V dalších dvou kratších částech nabírá projev dua syrovější industriální charakter, rozeznívaný kov zde rezonuje s cyklickým hukotem mechaniky gramofonu rotujícího možná i bez vinylové zátěže. Pak přibývají také Janíčkovy rytmizace a desky svůj návrat do hry potvrdí sofistikovanými plunderfonickými hrátkami, v nichž ve vzdáleném echu rozpoznáme například ženský vokál. V první polovině alba se duo zkrátka takto vybouří, aby v posledním a nejrozsáhlejším tracku (21:12) pokračovalo v podrobnějším průzkumu společně objeveného komunikačního prostoru. Praskot desek by chtěl toto dění vrátit zpět na zem, jiné zvuky se však ozývají i z velkých dálek. Povrchních asociací může dnešnímu mediálními obrazy přesycenému posluchači při setkání s tímto albem vytanout na mysli dost, ať se jim snaží vyhnout sebevíc. Vize tovární haly po odchodu poslední směny se však někomu může zkřížit s různými klišé ze soundtracků doprovázejících filmové záběry například na tibetské chrámy. Jinému se představa vlastní přítomnosti uvnitř rotující prázdné betonové míchačky spojí s postkatastrofickými obrazy rituálů lidí zapomenutých po generace v důlní šachtě. Oblíbené jsou také akustické představy pnutí uvnitř hmoty – skály protkané jeskyněmi, praskajícího ledovce – nesmyslnost těchto nápadů nezávisí na intelektu jedince, v jehož hlavě se mohou poprat... Album, na kterém si hráči užívají rozkoš z fyzického prožitku různých hmot, nás může upozorňovat, že již téměř žádný zvuk nemáme nezatížený nějakým kontextem, který nám vlastně překáží ve vnímání kvalit zvuku samotného. Třídit tyto kontexty v dnešní době na závadné a neškodné však zřejmě ani nelze, takže si tato deska zaslouží odstranění všech, přinejmenším alespoň na tu necelou třičtvrtěhodinu její hrací doby. Click!

Denis Boyer @ Feardrop: Découvrant les premiers disques du duo tchèque Birds Build Nests Underground, on se trouvait en présence d’un épais tissage, non pas tavelé, mais moiré, ce qui n’est pas un travail des plus faciles lorsqu’on procède, comme eux, principalement avec des platines. On connaît de fameux précédents, tels Philip Jeck et Janek Schaefer, qui montrent en chaque endroit de leur œuvre les deux qualités complémentaires du rêve que sont le rebondissement et la fluidité. BBNU a ensuite fait muter sa musique, vers plus de complexité, au détriment parfois de la solidité de la texture. Petr Ferenc, moitié du duo, en s’associant à Martin Janíček, retrouve le bouillonnement ininterrompu des premiers travaux de BBNU. Tah est un disque tournoyant, aux sonorités industrielles et vrombissantes, comme recueillies dans le creux d’une citerne désaffectée et reconvertie en resserre aux métaux déclassés. Diverses densités, de multiples rouilles, s’y côtoient en effet, s’amalgamant en un entrelacs de filins, tressés en cercle, du grondant à l’abrasif, du bourdonnant au miroitant, en passant par le crépitement obligé des vinyles sur platines. L’atelier évoque parfois celui de Jon Müller, avec ou sans Asmus Tietchens. Une telle drone music est fascinante, en ce qu’elle ne naît pas de cordes, de vent ou de touches, mais de matériaux proche de leur origine, décidés à la première mise en voix, dévoilant le mystère de l’hélice sonore, de même que le métal chauffé à rouge dessine des motifs palpitants, alternant avec le noir, donnant le rythme dans leur dissolution. De telles retrouvailles avec les figures primordiales de la matière, dont le son, on le sait désormais, peut rendre compte tout aussi bien que la peinture ou la poésie, de telles retrouvailles ne sont pas, ou plus, menées avec un pareil rythme dans la musique de Birds Build Nests Underground. Est-ce à dire qu’elle a perdu tout intérêt ? Non, évidemment, mais depuis l’album Bohnice, Babí Léto, Scéna Polí5, elle s’offre à un autre surréalisme, non plus celui de la pâte épaisse, mais bien des claudications, des escarpements. Pour ceci, on convoque comme souvent les sons de cuivre. Les vinyles préparés sont donc nombreux où l’on trouve trompette, saxophone, cor… De paysage la musique est devenue scène, non de forces naturelles, mais d’interventions. Le tout est de découvrir un liant, comme au milieu d’un orchestre de musiciens munis de bouchons d’oreille ! L’entrée est déstabilisante ; et une fois le centre de gravité bouleversé, on retrouve par force de percussions, de soulèvements métalliques, une sorte de grondement tellurique qui se fait le nouveau porteur. Car le duo Petr Ferenc / Michal Brunclík peut décider de privilégier les reliefs à la texture, il reste l’enfant de ses recherches, de ses savantes formules d’amalgame et, aussi loin du centre que leurs nouvelles expériences les conduisent, ils semblent avoir gardé avec lui le lien d’un fil de vie, les garantissant en dernier recours contre l’anarchie sonore, celui que le plunderphonics a érigé en esthétique ultime, et que BBNU a toujours su contourner. Ainsi assuré dans le même temps que les musiciens, l’auditeur peut partir plus sereinement à l’aventure, visiter comme avec Philippe Petit des contrées oniriques (boucles de voix envoûtantes, mêlées de babillages lumineux, pavés de cordes inquiétantes, incantations en perte de vitesse, vrombissement aériens, rafales métalliques), en un mot et jusqu’au plus profond des marécages et de l’aventure, se laisser conduire. (PS: à ces images sonores répondent d’autres images, le live en super 8 que réalise et projette celui que l’on peut considérer comme le troisième membre du groupe, Martin Ježek. Le CD So As offre un piste vidéo de 10 minutes de ces images anciennes et variées, auxquelles l’agencement donne une incompréhensible complicité dans leur déroulement : superposition, fondus, succession, reconstruction extrême d’une réalité empruntée auX passéS). Click!

Richard Kutěj @ musiczone.cz (neupravováno): Nevyskytují se příliš často. Ba, jsou v podstatě velmi vzácný druh. Nejčastěji vyhledávají menší, temné prostory, také prostředí galerií a tamních vernisáží, neb mají často blízko také k výtvarnu i filmovému umění. I přes svůj nehojný výskyt jsou ale pro zachování rovnováhy celého music systému nesmírně důležití. Pracují totiž a hledají další cesty vývoje práce s tím, co potřebujeme všichni. Zvuk. Zvuk, jeho plochy a prazákladní tvary. To, z čeho většina ostatních tvoří tzv. písně. Všem ukazují, kam až se dá v práci se zvukem jít. A tím i všechny ostatní, ať již přímo či nepřímo, ovlivňují. U nás zdomácnělý, americký původem, Schloss Tegal ovlivňujíc Trenta Reznora z Nine Inch Nails. A příkladů by se jistě našlo více. Nevyskytují se příliš často, ale je dobře, že je máme. Vyjmenujme si alespoň třeba již zmíněný Schloss Tegal, Napalmed, Bulid Birds Nests Undergound a jeho člen Petr Ferenc. Hledači zvuků, skládači zvukových a hlukových ploch a stop, odvážlivci na stálé cestě někam do svých niter, odkud vře mnohdy neuvěřitelně intenzivní síla, ačkoli se to na první pohled vůbec nezdá. Ambient, industrial, experiment, noise... Petr Ferenc je jeden z nejznalejších v tomto oboru u nás. Na gramofony hrající hudebník a experimentátor, ale také publicista, jehož dobře se čtoucí a zároveň fundované texty najdete třeba v časopsech His Voice nebo Full Moon. Neméně zajímavou osobností je také Martin Janíček. Představitel tzv. sound artu, kterého můžete znát třeba z hodně zajímavé záležitosti Orloj snivců. Jejich společné album "Tah" vyšlo loni v prosinci a nabízí zvukově krásně povedený záznam loňského koncertu, který se konal v rámci doprovodného programu výstavy Orbis Pictures. Album nabízí do čtyřech tracků rozdělené dialogy Ferencových gramofonů a Janíčkových trubek a ohýbaného kovového luku. Dohromady tady oba pánové tvoří temné, táhlé a do sebe vtahující zvukově-hlukové plochy. Plochy, které i přes zdánlivou monotónnost, táhlost, poklidnost a možná i jistou ponurost, nabízí zároveň nesmírně barevný a zajímavý svět. Mým nejoblíbenějším obrazovým doprovodem, který s hudbou desky "Tah" dokonale koresponduje, jsou cesty autobusem z práce mezi Orlovou a Karvinou. Venku je tma a autobus se po chvíli dostane do míst, kde jako by se v tu chvíli zastavil čas. Temná krajina. Tmavé kopce uhelných hald jemně oprášené zmrzle bíle světélkujícím sněhem. Jinde zase zamrzlé plochy polí kolem cest. Občas dům nebo světlo lampy u cesty. A v dáli temné monstrum částečně osvětleného obřího objektu šachty. Temná a ztichlá industriální krajina sevřená mrazem. Jako by mrazivou krustou sevřené působí i plochy, které společně na desce tvoří oba pánové. Temný, táhlý, monotónní ale zároveň vtahující zvuk hučících gramofonů a do toho ocelově-plechové ťukání, ohýbání, rytmizování a lehké údery. Zdánlivě tichý svět, jehož nesmírná intenzita nestojí na žádné zběsilosti, přístupnosti a otevřenosti. Naopak. Jako by uzavřený svět. Když ale najdeš odvahu, setřepeš ze sebe předsudky a dokážeš se mu otevřít, čekají tě nesmírně příjemné zážitky. A nemusíš k nim ani sledovat krajinu úpící a ničenou drancováním podzemních přírodních zdrojů. Stejně se těmto plochám můžeš "nastavit" třeba jen se zavřenýma očima, nebo prostě tak, jak je ti to nejvíce přirozené. Deska "Tah" vyšla loni v prosinci u Polí pět. Labelu, který se vypracoval ve vůbec nejaktivnější a nejzajímavější vydavatelství experimentální a improvizační hudby u nás. CD najdeš zabalené, jak je u Polí pět zvykem, v parádně udělaném papírově-kartonovém obalu, který je dnes již jakousi známkou a ukázkou vkusu vydavatelství. V katalogu Polí pět mimo jiné najdeš i jedno CD vzpomínaného Ferencova projektu BBNU, a to split CD s dalšími hlukově-ambientními experimentátory Ruinu. Click!