26 Jul 2014

NorbergfestivalThis Swedish festival takes (partly) place at this concrete mining construction - a "temple of sound" with a legendary reverg. It was a pleasure and a very interesting experinece to play there.


A REVIEW


Rebecka Holmström @ Nutida Musik: Senare berättar Petr Ferenc om hur han i sitt soloprojekt Phaerentz låter rummen han spelar i blir en tydlig del av ljudbilden. Medan han spelar sina bandloopar lyssnar han på hur ljuden och rummet svarar på varandra, och improviserar på så vis tillsammans med rummet fram de minimalistiska ljudmattor och finkänsliga variationer som jag uppskattar så mycket. Genom att endast arbeta med resonans, frekvens och volym, låter han rummet självt vara effekten i musiken. Han har spelat i en mängd olika slags lokaler genom åren, alltifrån gamla biografer till en Mimerliknande betongkatedral i Prag, och menar att alla platser har sin egen personlighet. Samtidigt som han uppskattar att spela i Mimer verkar han ovillig att höja en plats över de andra. Ferenc är också litet missnöjd med sin placering i byggnaden, där han står som på en scen. Oftast står han i ljudbåset hos teknikern när han spelar, för att själv kunna höra ljudet i rummet bra. Nu tänker han att det hade varit spännande att gå omkring i byggnaden under tiden. Men det får bli en annan gång. Click!