ABOUTEN: Phaerentz (Petr Ferenc) is a Prague-based electronic musician, promoter and music journalist. He has been working with sound and different kinds of media, making use of various music players, particularly record- and tape players, but also minidiscs and portable CD players.

He is the founding member of the Birds Build Nests Underground, a band which combined record player compositions and improvisation and record destruction with improvised 8mm, 16mm, 35mm and KP8 projections. He also played with Radio Royal, Z veselého světa, Prkvoj, MCH Band, PPPP, Biokovo etc. and co-founded HIS Voice magazine (2001), Stimul festival (2005) and Wakushoppu concert series (2011). He has cooperated with Opening Performance Orchestra on Broken Music / Re:Broken Music, The Futuristic Soirée and Obrysy zvuků III.

In his solo career, he has been particularly interested in the specifics of individual media: each has its own charm, specific colour of sound and unique characteristics in terms of repetition, randomness and reproduction sensitivity. Since 2017 Phaerentz has been mainly a turntablist again.


CZ: Phaerentz (vlastním jménem Petr Ferenc) je pražský hudebník, promotér a hudební publicista. Pracuje se zvukem nejrůznějších hudebních médií, převážně gramofonů a magnetofonů, kromě toho ale také minidisků a discmanů. 

Je zakládajícím členem Birds Build Nests Underground, skupiny, která kombinovala gramofonní kompozice a improvizace s improvizovanými projekcemi 8mm, 16mm, 35mm a KP8 filmů, kromě toho hrál také ve skupinách a projektech Radio Royal, Z veselého světa, Prkvoj, MCH Band, PPPP, Biokovo a dalších. Spoluzakladatel časopisu HIS Voice (2001), festivalu Stimul (2005) a koncertní série Wakushoppu (2011). S Opening Performance Orchestra spolupracoval na programech Broken Music / Re:Broken Music, The Futuristic Soirée and Obrysy zvuků III. 

Coby sólistu jej především zajímají vlastnosti nejrůznějších zvukových médií: každé má své kouzlo, specifickou barvu zvuku a jedinečné kvality repetice, generování náhodných procesů a citlivosti reprodukce. Od roku 2017 si Phaerentz zase hraje především s gramofony.